Što može značiti povećan kreatinin u krvi?

Testiranje nivoa kreatinina u krvi se često preporučuje i muškarcima sa simptomima dobroćudnog povećanja prostate. Ovim testom se mjeri bubrežna funkcija. Nivoi kreatinina kod muškaraca mogu biti povišeni uslijed povećane prostate koja ometa protok urina  ili uslijed bolesti bubrega.

fb