Povećana prostata uvelike ometa mokrenje

Uvećana prostata vrši pritisak na mokraćnu cijev, pražnjenje mjehura je otežano što zahtijeva jaču kontrakciju mišića mjehura, detrusora, da bi došlo do istjecanja mokraće. To funkcionira neko vrijeme, a onda detrusor postaje deblji i jači, da bi uspješno kompenzirao povećani napor. Na kraju detrusor gubi sposobnost pritiska mokraće kroz suženu uretru. Mjehur se više ne može potpuno isprazniti i tada se javlja većina simptoma. Najčešće se javljaju tegobe u smislu čekanja na otpočinjanje mlaza, naročito kod prvog jutarnjeg mokrenja, naprezanja pri mokrenju, slabijeg mlaza mokraće, tankog mlaza, prekidanja mlaza mokraće tijekom mokrenja, potpune nemogućnosti mokrenja, učestalog noćnog mokrenja, jakih, nezadrživih nagona na mokrenje, učestalijeg dnevnog mokrenja, curenja ili kapanja urina i sl.

Ovi simptomi mogu biti uzrokovani ili udruženi sa bolestima kao što su urinarna infekcija, bolesti mišića i inervacije mokraćnog mjehura i sl. Pritisak prostate na mokraćnu cijev može biti tako veliki da u potpunosti onemogući mokrenje.

fb