TURP- transuretralna resekcija prostate

Transuretralna resekcija prostate (TURP) predstavlja uklanjanje dijela prostate kako bi se proširila mokraćna cijev u prostatičnom dijelu i omogućila normalna funkcija mokraćnog mjehura i akta mokrenja. 
Operacija se izvodi endoskopski unutar mokraćne cijevi tako da nema rezova na koži. U općoj ili spinalnoj anesteziji, kirurg prolazi posebnim urološkim instrumentom (tzv.resektoskopom) duž mokraćne cijevi te koristi sterilnu tekućinu kako bi napunio mokraćni mjehur, pregledava izgled površine mjehura kako bi provjerio da je ista zdrava. Resektoskop se zatim povlači lagano prema van dok se ne nađe u visini prostate, te koristeći omču sa strujom visoke frekvencije kirurg izrezuje komadiće tkiva unutar prostate. Kada se ukloni dovoljna količina tkiva da se otvori prolaz kroz mokraćnu cijev, urolog provjerava da je krvarenje pod kontrolom, potom ispire komadiće prostate. Oni se skupljaju i šalju na mikroskopski patohistološki pregled. Kateter s tri kraka (cijev koja prolazi kroz penis, a služi prolasku urina) se postavlja u mokraćni mjehur i ostavlja kako bi omogućio stalno ispiranje operiranog područja i spriječio stvaranje krvnih ugrušaka. Kateter se uklanja nakon nekoliko dana.

fb