PSA u krvi – prostata specifični antigen spada u tumorske markere

PSA je bjelančevina koju stvaraju sve stanice prostate, a posebno puno stanice raka prostate. Povišenje PSA može ukazivati na rak prostate. U novije vrijeme određuje se i postotak “slobodnog – free” PSA u krvi koji može dati dodatne informacije o prostati. Važno je naglasiti da povišenje PSA ne znači uvijek postojanje raka prostate jer se PSA povisi i kod upale prostate ili ako je prostata jako velika zbog dobroćudnog povećanja prostate. S druge strane bilo je i bolesnika s normalnim PSA, ali s rakom prostate.

Općenito uzevši, što je postotak free PSA viši to je šansa za rak prostate manja, a za ukupni PSA vrijedi obratno, dakle što je on viši to je šansa za postojanje raka veća.
Naravno ovdje treba naglasiti da samo sniženje free PSA i povišenje ukupnog PSA nije jednako raku prostate. Treba uraditi i digitorektalni pregled prostate, transrektalni ultrazvuk prostate i eventualno biopsije prostate. Tek integracijom svih tih podataka možemo dobiti jasnu informaciju o postojanju ili nepostojanju raka prostate.

fb