Noćno mokrenje kod povećane prostate

Noćno mokrenje je tegoba koja najviše smeta bolesnicima i koja ih dovodi liječniku. Nokturija je vodeći uzrok nedostatka sna i štetno utječe na opće zdravlje i kvalitetu života. Važno je da se nokturija razumije, liječi i nadzire kao poseban problem, kako bi se osiguralo da se bolesnici liječe.

Kod vrlo blagih i početnih simptoma bolesnika liječnik redovito kontrolira i prati mu se kvaliteta života. Preporučuje se promijeniti životne navike, što uključuje sljedeće: dnevno uzimanje 1,5 litre tekućine na dan; smanjeno uzimanje tekućine kada pojava simptoma nije prikladna, npr. dulje putovanje, dulji boravak u javnosti; izbjegavanje prekomjernog uzimanja tekućine u večernjim satima; izbjegavanje prekomjerne konzumacije alkohola, kave i čaja; izbjegavanje konzumacije alkohola u noćnim satima te smanjenje unosa alkoholnih pića većeg volumena (npr. pivo).

Kod srednje teških simptoma ide terapija lijekovima, a u manjem broju slučajeva bit će potrebna kirurška intervencija zbog neodgovarajućeg odgovora na farmakoterapiju ili kao posljedica razvoja komplikacija, posebno akutnog zadržavanja mokraća – retencije.

fb